Home
 
gebruikersnaam  
 
wachtwoord  
Gegevens onthouden
 
     

 
   mk-Nieuws

Nieuwsoverzicht
Flitsberichten

Flitsberichten

27-11-2012
Update UvdT2

Van pitch naar coalitie

Sinds de pitchmiddag op 26 september is er achter de schermen van Uitgeverij van de Toekomst 2 al een heleboel gebeurd.  Het was de eerste grote netwerkbijeenkomst sinds de kick-off, waarin het verkennen van raakvlakken tussen innovatie ambities centraal stond. Tijdens de speeddate-sessie schoven zij daarvoor bij elkaar aan.


Foto: Elisabeth Egon Viebre

Tijdens deze dag was er gelegenheid om in te schrijven voor workshops, wat massaal is gedaan en waarvan een groot deel al heeft plaatsgevonden. ‘Visie en Scenarioplanning’ trok zelfs meer dan 25 deelnemers!

“De pitch van ons bedrijf werkte als honing voor de bijen en bracht mij met de juiste bedrijven in contact. Ik heb dit als zeer waardevol ervaren.”
Deelnemer UvdT2

De rol van de coaches is in het kader van het vormen van samenwerkingsverbanden tussen de deelnemers onontbeerlijk geweest.  Zij hebben in series gesprekken met hun ‘coachees’ in kaart gebracht wat de individuele wensen en mogelijkheden zijn en deze omgezet naar concrete projecten.

Het blijkt dat er al veel contact is tussen de deelnemers en dat de meeste deelnemers hun projecten aan het concretiseren zijn. Een aantal is al ruimschoots onderweg met het realiseren van innovatiedoelstellingen. Dat is goed nieuws!

Eind dit jaar zal het proces van coalitievorming voor alle deelnemers afgerond worden. Vol goede zin starten de deelnemers het nieuwe jaar met het uitvoeren van hun gezamenlijke plannen. Wij verklappen nog niets, maar zien er erg naar uit om alle innovatieve ideeën werkelijkheid te zien worden!Foto: Elisabeth Egon Viebre

terug 30-03-2012

Online onderzoek 'Innovatie Uitgeverijen'
In navolging op het innovatieonderzoek vanuit het Stimuleringsfonds voor de Pers

In het kader van een onderzoek op het gebied van innovatie van uitgeverijen en ter voorbereiding op het innovatieprogramma van ‘Uitgeverij van de Toekomst 2’ voeren wij een online onderzoek uit naar het innovatievermogen van uitgeeforganisaties. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan het online onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden per uitgever anoniem verwerkt en online beschikbaar gesteld. Dit geeft u de unieke kans om uw antwoorden te vergelijken met andere type organisaties, uitgeefsegmenten of bijvoorbeeld ervaringsgebieden.

lees meer >>> 


03-02-2012

Terugblik pitchmiddag en marktplaats

De pitchmiddag op de UvdT Marktplaats is door de organisatie en deelnemers zeer positief ervaren. De opzet met rondes van korte pitches door kennispartners, leveranciers en deelnemende experts nodigde uit tot interactie. 

Foto: Elisabeth Egon Viebre

lees meer >>> 


23-01-2012

Verbinding tijdens eerste coalitiemeetings

Deelnemer A: “Dus wacht even... als ik het goed begrijp, jij zegt dat wat wij doen - op een zo goedkoop mogelijke manier ons magazine naar iPad formaat converteren - wij juist níet moeten doen?!”

Deelnemende bedrijven kwamen in januari samen om de wensen en eisen voor hun collectieve innovatieproject te inventariseren en met vervolgafspraken verder uit te werken.

lees meer >>> 

       
 
 
Uitgeverij van de Toekomst | Stationsplein 28 | 1382 AD Weesp | T: 0294 - 41 09 19 | E: info@uvdt.nl | I: www.uvdt.nl


Disclaimer


© 2011, UVDT. All rights reserved.